Primorsko-goranska županija
?

Proizvodiš autohtoni
proizvod i živiš na području
Primorsko-goranske županije?

Klikni i upiši se u e-katalog!

Predstavi sebe i svoj proizvod u svijetu interneta

x

Općina Klana

1 - PROIZVOĐAČA

OPG Luka Kokorić

Vlasnik / osoba za kontakt: Luka Kokorić

Adresa: Klana 115, 51217 Klana

Telefon: 098291976

Mobitel: 098291976

Email: lukakokoric@gmail.com

Proizvodi: Matični sok od aronije

OPG Luka Kokorić

Vlasnik / osoba za kontakt: Luka Kokorić

Adresa: Klana 115, 51217 Klana

Telefon: 098291976

Mobitel: 098291976

Email: lukakokoric@gmail.com

Proizvodi: Matični sok od aronije

Proizvođači autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije