Primorsko-goranska županija
?

Proizvodiš autohtoni
proizvod i živiš na području
Primorsko-goranske županije?

Klikni i upiši se u e-katalog!

Predstavi sebe i svoj proizvod u svijetu interneta

x

Obrt Kotač

Vlasnik / osoba za kontakt: Vid Arbanas

Adresa: Rudolfa Strohala 127, 51316 Lokve

Telefon: 051 831 211

Mobitel: 098 965 91 56

Email: kotac.lokve@gmail.com

Internet stranica: www.kucaprirode.com

Proizvodi: San Hubert - aperitiv, Papra - digestiv, Divlja ruža, Plava mrča, Lujzijana - travarica

Obrt Kotač - fotografije